Στον τρισδιάστατο χάρτη της Αθωνικής χερσονήσου μπορείτε να ανακαλύψετε μέσα από τέσσερις διαδρομές τα αρχαία μονοπάτια περιήγησης και επικοινωνίας του Αγίου Όρους. Η επιλεγμένη διαδρομή σχεδιάζεται αυτόματα πάνω στο χάρτη και επισημαίνονται τα σημαντικότερα σημεία ενδιαφέροντος συνοδευόμενα από περιγραφικό κείμενο, φωτογραφίες και 360° εικόνες.

Τις διαδρομές μπορείτε να τις επιλέξετε από το αναδιπλούμενο παράθυρο στα δεξιά της οθόνης.